Laatste nieuws

Co-Sponsors

Handige links

Nieuws - jaarvergadering woensdag 17 januari 2018

Beste leden,

Bij deze nodigen we jullie graag uit voor de jaarvergadering van SV Altweerterheide. Deze zal plaatsvinden op woensdag 17 januari 2018 om 20.00 uur in de kantine.

Agenda:

- Opening
- Jaarverslag 2016-2017
- Financieel jaarverslag 2016-2017
- Kascommissie
- Begroting 2017-2018
- Samenwerking met Brevendia / Crescentia
- Nieuwe bestuursleden (aftredend Wil Heijmans)
- Vrijwilligers
- Rondvraag en sluiting


Alvast prettige feestdagen en een gezond en sportief 2018.

Met vriendelijke groet

Bestuur SV Altweerterheide

© 2018 SV Altweerterheide